lørdag 22. desember 2007

Netlife Research
Forelesning om brukerorientert design for web.
Analyse
  • strategi
  • bruker
  • innhold
Utvikling
  • informasjonsarkitektur
  • interaksjon
  • prototype
Mål med nettstedet:
  1. hovedmål
  2. undermål
  3. osv
Programvare Visio.
Gjøre resultatene så målbare som mulige. Tar i bruk målinger med eyetracking for å utvikle heatmaps om hvor brukeren ser på nettsiden og i hvilken rekkefølge. 

Ingen kommentarer: